Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Wielu pracodawców boryka się z problemem braku pracowników. 
Rozwiązaniem często jest zatrudnienie cudzoziemców. Pracownicy zza granicy są cenieni przez pracodawców gdyż wykonują powierzone obowiązki bardzo starannie oraz związują się z pracodawcą na długo. Jednak firmy często boją się zatrudnić pracowników zza granicy gdyż przeraża je biurokracja związana z ubieganiem się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca.
Na szczęście sam proces uzyskania zezwolenia na pracę nie jest skomplikowany, wymaga jedynie znajomości procedur.
Jak wygląda zatrudnienie cudzoziemca krok po kroku?
  • Najpierw sprawdź, czy pracownik posiada legalną podstawę pobytu w Polsce umożliwiającą mu podjęcie pracy. Nie każda wiza pozwala na pracę!! Na przykład osoby posiadające wizy "turystyczne" nie mogą podjąć pracy w Polsce, natomiast osoby mające "wizy w celu pracy sezonowej" mają ograniczenia w podjęciu pracy. Jednocześnie pamiętaj, że możesz (po spełnieniu dodatkowych warunków) zatrudnić osobę, która posiada na przykład wizę lub zezwolenie na pracę wydane przez inny kraj Unii Europejskiej. Możesz również uzyskać zezwolenie na pracę dla osoby, która przebywa za granicą, w tym przypadku po uzyskaniu zezwolenia na pracę cudzoziemiec na tej podstawie ubiega się o wizę w ambasadzie Polski.
  • Następnie sprawdź, czy stanowisko pracy na jakie chcesz zatrudnić cudzoziemca jest zwolnione z konieczności uzyskania Informacji Starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych (tak zwany Test Rynku Pracy). Zawód może być zwolniony z konieczności uzyskania ww informacji na podstawie Rozporządzenia właściwego Ministra lub Rozporządzenia Wojewody. 
  • Jeżeli konieczne jest jednak uzyskanie wyżej wymienionego dokumentu nie obawiaj się tego! Cała procedura zajmuje od 2 do 4 tygodni. Należy zgłosić ofertę pracy do właściwego Urzędu Pracy, jeżeli oferta pracy jest dobrze przygotowana Urząd wyda zaświadczenie bez przeprowadzania rekrutacji wśród osób bezrobotnych!
  • Następnie składamy wniosek o zezwolenie na pracę do właściwego miejscowo Wojewody wraz z kompletem koniecznych dokumentów. Zezwolenie zwykle jest wydawane w ciągu miesiąca, jednak ponieważ niektóre urzędy są obłożone pracą może to potrwać dłużej, w takim przypadku można składać ponaglenia w celu przyśpieszenia wydania zezwolenia na pracę.
  • Po uzyskaniu zezwolenia na pracę cudzoziemiec może rozpocząć pracę. Zatrudnienie cudzoziemca następuje tak samo jak obywatela Polski: można stosować umowy o pracę oraz umowy zlecenia, stawki miesięczne lub godzinowe, umowy na pełen etat lub część etatu. Ważne!! Warunku zatrudnienia (rodzaj umowy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy) musi być zgodny z warunkami zawartymi w zezwoleniu na pracę.
Pamiętaj o bardzo ważnej rzeczy!! Samo zezwolenie na pracę nie jest podstawą do legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce. Często zdarza się, że cudzoziemcowi kończy się okres ważności wizy i konieczna jest legalizacja jego dalszego pobytu w Polsce, nie jest to skomplikowana procedura i można ją przeprowadzić bez konieczności wyjazdu cudzoziemca z Polski oraz bez konieczności przerywania przez niego pracy, całą procedurę opisujemy w kolejnym wpisie na naszym blogu!