SEBASTIAN PROKOP
CEO / Founder

PL - ENG

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej firm i osób fizycznych w zakresie prawa pracy i prawa imigracyjnego. Doradza w zakresie legalizacji pobytu oraz kompleksowego przeniesienia działalności gospodarczej i mienia do Polski, a także w organizacji zatrudnienia pracowników zagranicznych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji transgranicznych projektów pracowniczych w Polsce, na Wyspach Brytyjskich, Cyprze i Holandii, nadzorował m.in. proces zatrudniania pracowników podczas budowy gazociągu podmorskiego obsługującego złoża Laggan-Tormore prowadzonej przez francuski koncern TotalEnergies oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z Azji i Afryki dla polskiego przemysłu stoczniowego.

PL - ENG 

Graduate of the Faculty of Law at the University of Bialystok.
Extensive experience in providing legal services to companies and individuals in the areas of employment law and immigration law. He advises on the legalization of residence and the comprehensive transfer of business activities and property to Poland, as well as on the organisation of the employment of foreign workers.
He has several years of experience in the implementation of cross-border employee projects in Poland, the British Isles, Cyprus and the Netherlands, he supervised, among others the hiring process for the project to build an offshore gas pipeline serving the Laggan-Tormore fields owned by the TotalEnergies French multinational, and hiring of high-skilled specialists from Asia and Africa for the Polish shipbuilding industry.


Iryna Havryk
Specjalista ds. kadr i płac oraz legalizacji

PL - ENG
Specjalizuje się w zagadnieniach Ubezpieczeń Społecznych, kadr i płac oraz prawa imigracyjnego. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze kadrowo - płacowej oraz księgowości, doświadczenie zdobywała podczas pracy w firmach księgowych, gdzie zajmowała się pełną obsługą księgową i kadrowo-płacową klientów oraz legalizacją pobytu i pracy pracowników zagranicznych.

PL - ENG
She specialises in the social security system, payroll accounting and immigration law.
She has extensive experience in the field of full payroll and accounting services, gained during her work in accounting companies where she provided full accounting and payroll services to clients as well as legalising the stay and work of employees from abroad.

 

Adam Wichowski
Specjalista ds. księgowych

PL - ENG

Wykwalifikowany księgowy. Bogate doświadczenie w obsłudze księgowej firm z kapitałem zagranicznym.
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów zza granicy podczas otwierania firm w Polsce (otwieranie w Polsce nowych firm oraz oddziałów firm zagranicznych, bezpieczne przenoszeniu kapitału zza granicy do Polski, budowanie optymalnych struktur podatkowych).

PL - ENG

Qualified accountant. Extensive experience in accounting services for companies with foreign capital. 

He specialises in providing comprehensive services to foreign clients when establishing companies in Poland (opening new companies and branches of foreign companies in Poland, safe transfer of capital from abroad to Poland, creation of optimal tax structures).

 

Zastanawiasz się czy skorzystać z naszych usług? Sprawdź nasze dotychczasowe sukcesy!

Still wondering if you should use our services? Check out our firm's achievements in the field of immigration law!

 
Kontakt:
 
Doradztwo HR, NIP: 5451759296 | REGON: 200247349

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

 
Telefon / Whatsapp : 605-237-856

e-mail: sebastian.prokop@doradztwohr.com.pl


Formularz kontaktowy