Prawo pracy oraz legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm oraz osób prywatnych.  

Specjalizujemy się w prawie imigracyjnym, prawie pracy oraz wsparciem prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza firma od 9 lat współpracuje z klientami z całego świata, obecnie obsługujemy firmy i osoby prywatne z Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Północnej, Karaibów i oczywiście również z Europy. 

Zajmujemy się kompleksową obsługą procesów prawa pracy w firmie. Współpracujemy zarówno z firmami chcącymi dostosować swoje wewnętrzne regulacje i dokumenty do obowiązujących przepisów prawa pracy jak również poszukującymi kompleksowego wsparcia w zatrudnieniu oraz legalizacji pobytu osób zza granicy (od uzyskania dokumentów legalizacyjnych po przygotowanie i prowadzenie całości dokumentacji pracowniczej) jak również z osobami prywatnymi.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu oraz legalności zatrudnienia, świadczone przez mas usługi obejmują także procedury odwoławcze w przypadku otrzymania negatywnych decyzji od organów administracji publicznej (w tym droga sądowa). 

 Oferujemy również pełne wsparcie podczas kontroli organów takich jak Inspekcja Pracy czy Straż Graniczna. Nasi klienci otrzymują kompleksową pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania problemu prawnego, jak również reprezentację na każdym etapie postępowania.

W zakres naszych usług wchodzi:

 • Audyt istniejącej dokumentacji pracowniczej i firmowej (indywidualna wycena),
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z prawem pracy: dokumentacja pracownicza, RODO, regulaminy, zarządzenia  (indywidualna wycena),
 • Przygotowanie dokumentacji firmowej: umowy z kontrahentami, regulaminy, procedury (indywidualna wycena),
 • Pełna pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt; Karta Pobytu (1800zł),
 • Uzyskanie  zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta) 2000zł,
 • Uzyskiwanie zezwoleń na pracę (600zł),
 • Uzyskiwanie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy (500zł),
 • Uzyskiwanie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb firmy na lokalnym rynku pracy (500zł)
 • Konsultacja prawna w biurze (350zł),
 • Konsultacja prawa online (200zł),
 • Sporządzanie draftów umów dla pracowników i zleceniobiorców: umowy zlecenia, umowy o dzieło i umowy o pracę (500zł),
 • Sporządzanie draftów umów B2B (indywidualna wycena),
 • Przygotowanie ponaglenia na zbyt długi czas prowadzenia postępowania przez urząd (400zł),
 • Przygotowanie wniosku do sądu o odszkodowanie z powodu zbyt długiego rozpatrywania sprawy przez urząd (800zł),
 • Opinia prawna dotycząca możliwości zatrudnienia konkretnego cudzoziemca (500zł),
 • Sporządzanie odwołania od decyzji organu administracji publicznej (500zł),
 • Sporządzenie wyjaśnień i odpowiedzi na wezwania  organu administracji publicznej (indywidualna wycena),
 • Reprezentowanie firmy podczas kontroli prowadzonej przez organy administracji publicznej (indywidualna wycena).

Jak działamy?

Pierwszy kontakt


Podczas pierwszej rozmowy z Klientem
przedstawiamy ramowy zakres naszych usług w konkretnej sprawie.

Zapoznanie się ze szczegółami sprawy

Po analizie stanu faktycznego i prawnego sprawy dokładnie wyjaśni jakie są dostępne opcje i najskuteczniejsze rozwiązania. Przedstawiamy ramy czasowe załatwienia sprawy oraz koszt naszych usług.

Nawiązanie współpracy


Podpisujemy umowę oraz wystawiamy fakturę za nasze usługi. Realizujemy zarówno jednorazowe zlecenia jak również stałą obsługę firm. Przez cały czas trwania sprawy na bieżąco informujemy Klienta o etapie na jakim jest postępowanie i jakie są następne kroki.

Jeżeli zastanawiacie się Państwo dlaczego warto skorzystać z usług naszej firmy prosimy o zapoznanie się z naszymi dotychczasowymi osiągnięciami.

 
Kontakt:

Doradztwo HR, NIP: 5451759296  | REGON: 200247349
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
 
Telefon kontaktowy: 605-237-856
 
e-mail: sebastian.prokop@doradztwohr.com.pl
Formularz kontaktowy