Zmiana w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy dotycząca wszystkich cudzoziemców

Jak zapewne wiecie rząd polski wprowadził nowy akt prawny "Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy".
Oprócz zestawu ułatwień dla obywateli Ukrainy w ustawie tej rząd zawarł też przepis dotyczący każdego cudzoziemca w Polsce:
- możliwość zawieszenia terminów rozpatrywania wszystkich spraw o udzielenie zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt (Karta Pobytu).
Jednocześnie w ustawie zapisane jest, że nie ma możliwości składania zażaleń na przewlekłość postępowań. 
Jako firma nie zgadzamy się na stosowania nowego prawa w stosunku do już toczących się postępowań, dlatego pomagamy naszym klientom uzyskiwać odszkodowania oraz przygotowywać ponaglenia w celu przyśpieszenia rozpatrywania spraw.